• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej/niżej zakresie

 

……………………………………...…………………………………………………………………


 

[zakres przetwarzanych danych powinien być zdefiniowany, jeżeli nie wynika wprost z formularza, pod którym zgoda jest zamieszczona]

 

przez…………………………………………………………………………………………………

 

[nazwa administratora danych i jego adres]

 

w   celu   ……………………………………………………..      [cel   przetwarzania     danych                                                                             (np.

 

otrzymywanie newslettera z informacjami marketingowymi, przesyłania ofert marketingowych)].

 

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

 

 

 

 

……………………….………………….……………

 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli zgoda wyrażana jest elektronicznie, system informatyczny powinien przechowywać informacje na temat wyrażenia zgody.